Metod

Vårt arbetssätt med denna distansutbildning bygger på ungefär samma innehål som vi använder till vår ettåriga teckenspråkslinje.

Vi syftar till att deltagarna ska kunna kommunisera på en enkel vardaglig nivå på teckenspråk, och erbjuder material utifrån det. Att hålla en kurs på distans med det målet innebär för oss egentligen mer metodik än material, eftersom det finns en hel del material anpassat för den nivån tillgängligt på nätet. Vi jobbar nu med en programvara som delvis ägs av de folkhögskolor som bedriver teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar, men innehållet och arbetssättet är fullt överförbart till andra program.

Vill man genomföra utbildningen är allt som behövs en community där man kan samla länkar och egenproducerade filmer, och där deltagarna kan lämna in sina uppgifter(text och film). Det är även en fördel om det finns möjlighet för deltagarna att videochatta, då några av uppgifterna med fördel kan vara att de ska utbyta inlärda tecken med varandra.