Materialet

Detta är ett exempel på vilken typ av filmer vi använder som material.

Här ska deltagarna träna på att avläsa(förstå) enkel bokstavering

Vi använder oss även av det material som Ur erbjuder om teckenspråk på sina sidor

http://www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html

http://www4.ur.se/teckensprak/