Bakgrund

0 till 100

Fellingsbro folkhögskola hade under ett antal år sett ett ökat behov av att lära sig enklare kommunikation på teckenspråk. En stor andel personer som kontaktade utbildningen kunde inte studera på heltid, vilket ledde till idén om att starta en distansutbildning. Planeringsarbetet började med att vi bestämde oss för vilka mål vi ville uppnå med deltagarna. När vi fastställt målen räknade vi på studielängd och studietakt och kom fram till att en termin på motsvarande kvartsfart skulle bli lagom. Att studietakten bli kvartsfart gjorde det även möjligt för heltidsarbete parallellt med studierna, vilket var viktigt för oss ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Nästa steg i vårt förberedande arbete var att titta på vilken teknik vi skulle använda oss av. Eftersom vi arbetar med vår huvudman, landstingets nät hade vi tuffa brandväggar och strikta regler att förhålla oss till. Vi landade i ett system där filmer, och annat material laddades upp på en ftp-server. Information, kontakt och länkar till materialet i ftp-servern sköttes via FirstClass och folkbildningsnätet. Genom denna teknik kunde vi hålla kontakt med deltagarna under distansperioderna, dela de filmer och material vi ville, samt via vidoekonferensen kommunicera live på teckenspråk.

videocaster

När vi landat i hur vår tekniska lösning skulle se ut kände vi oss redo att inleda kursen och i januari 2013 kom de första deltagarna på den första närträffen.