Omgång två

Utvärdering och fortsatt arbete

Efter att vi genomfört första kursen under våren 2013 jobbade vi med att utvärdera hur arbetet gått. Vi hade redan bestämt att vi ville genomföra kursen igen under höstterminen 2013 och det var viktigt för oss att få svar på vad som fungerat och vad vi skulle förbättra. Svaren vi fick när vi lyfte frågan i kollegiet och med deltagarna var att innehåll och planering var till belåtenhet. De stora utvecklingsmöjligheterna låg i tekniken och upplägget. Många, inklusive pedagoger, upplevde tekniken som bökig och deltagarna önskade ett mer styrt upplägg. Med detta i ryggen startade vi planeringen för omgång två.

Under våren hade vi fått bekräftat att vi hade tillgång till en programvara som finns på tolkutbildningen, vilket omgående löste vårt problem med användarvänligheten.

Moodle login

Lektionerna planeras i Moodle som sedan är sammanlänkat med SignAssess, där arkivet med teckenspråksfilmer finns och streamas till deltagarna när de öppnar en övning. Deltagarna skapar sitt eget konto och tilldelas en ”Key” för att få tillgång till den kurs de tillhör. När de sedan loggar in kommer de till veckoplaneraren i Moodle där de får antingen information om vilka övningar de ska utföra i SignAssess eller ges material och filmer som de ska träna på.

veckoplanerare